Istorii subiective

La sfârșitul lui noiembrie 2021 Alin Mureșan a început o colaborare cu revista OPTmotive, materializată prin publicarea unor mini-portrete de foști deținuți politic. Aceste schițe de biografii apar în cadrul rubricii „Istorii subiective” și au rol de popularizare, adresându-se unui public mai puțin familiarizat cu detenția politică în comunism. În această secțiune veți găsi arhiva acestor articole, publicate cu o oarecare decalare față de apariția lor în revistă.

După mai bine de cinci decenii de regimuri totalitare în care lupta pentru statura socială a fost privilegiul celor care nu erau obligați să lupte pentru supraviețuire, nu e de mirare că România își găsește cu greu reperele. Primele mele tangențe cu literatura memorialistică și sistemul carceral comunist m⁠-⁠au năucit din două motive. În primul rând, nu înțelegeam cum indivizii pot să decadă atât de mult moralicește încât să adopte un comportament subuman cu semenii lor, chiar adversari fiindu⁠-⁠le. (Eram tânăr și naiv.) Al doilea ținea de o scară a valorilor pe care o vedeam răsturnată fără vreo explicație firească: oameni de înaltă ținută intelectuală și morală erau chinuiți de indivizi mult sub valoarea lor, din orice punct de vedere. Nedreptatea aceasta fundamentală, care ne⁠-⁠a remodelat societatea, sluțind⁠-⁠o, m⁠-⁠a atras spre studierea represiunii. Și oamenii care au populat⁠-⁠o.

Raul Volcinschi

Gheorghe Caziuc

Mihai Buracu

Nicolae Mărgineanu

Eugen Măgirescu

Nagy Géza

Eugen Țurcanu

Alexandru Bogdanovici

Constantin Voicescu

Alexandru Dumitrescu