Valori

Centrul de Studii în Istorie Contemporană s-a născut din dorinţa de a asigura un cadru propice pentru cercetarea istorică şi promovarea evenimentelor şi personajelor reprezentative ale istoriei contemporane din România. Întrucât am reușit să obținem finanțări importante de la Fundația Konrad Adenauer România, Fundația Hanns Seidel România ori de la programul Europa pentru Cetățeni al Comisiei Europene, cerințele partenerilor noștri ne-au determinat să ne reorientăm activitatea în principal către evenimente educaționale.

Centrul este o organizaţie non profit, independentă şi străină intereselor de orice altă natură decât cele strict profesionale. Nu avem un buget anual și nici salariați (am avut pentru perioade scurte, în funcție de finanțările obținute), ci doar granturi câștigate prin concursuri, din care am reușit să organizăm zeci de proiecte. Toate proiectele desfășurate au fost non-profit, pentru că ne dorim ca rezultatele muncii noastre să ofere publicului larg ocazia de a cunoaște mai bine istoria traumatică a comunismului din România. În ciuda faptului că oferim gratis toate produsele noastre, ne străduim întotdeauna să dezvoltăm produse de calitate, atât la nivel de conținut, cât și la nivel de prezentare.

Preţuim mai presus de orice onestitatea, echilibrul şi bunul simţ. Credem că rolul cercetării este acela de a consemna faptele şi de a le prezenta în contextul epocii, pentru o mai bună înţelegere a lor în prezent, chiar dacă acest lucru ne-a atras de-a lungul timpului plângeri și sesizări din partea celor pe care îi deranjează adevărul istoric. Ne propunem ca emblema Centrului să devină o garanţie a calităţii tuturor rezultatelor muncii noastre, fie ele cărţi, conferinţe, evenimente sau produse media.